петък, 6 април 2012 г.

Енергия на водата (Виктор Шауберг 1885 -1958)

Когато говорим за енергия от водата, първо трябва да споменем, как общуваме с природата, как използваме нейните ресурси.
Днес човечеството изнасилва природата, ограбва я, руши нейната структура, води безогледна война с нея, бори се с нея и всичко за да обогати една шепа хора, не зная дали са хора или същества приели човешки облик дошли от някъде си където вече са унищожили собственият си дом. Геофашизъм и религия на парите в максималната и форма.
Управлението на водоизточниците по техноакадемични способи се явяват разрушителни във всяка сфера и е единствената причина за икономическия спад, ръст на социалните нужди и постоянно нарастване на политическия  безпорядък.
Всички машини, технически и технологични средства, създадени в нашето време, противоречат на законите за опазване на природата. Човечеството може да се извиси и управлява природата само ако се научи да се подчинява на природните изисквания. Но затова е необходимо да променим своето съзнание и знание. В Китай има поверието, че правата линия води до Дракона и затова при тях дори покривите на къщите са извити . При нас приемайки Евклидовата геометрия всичко се свежда до линейното мислене (така нареченото логично, правоъгълното) мислене, изключващо интуицията ни,  водещо до нарушаването на природата и до нарушение на глобалната еволюция на живота, срив в менталните, моралните и духовните ни ценности.
Замаскираният банкрут във физиката показа истинското лице на манипулирането ни от шепа добре платени “учени и академици”. С пълния провал на Теорията на Относителността градена върху “неуспешният опит в търсене на Вакуума от братята Морли -Майкелсон” от измислената константна теория за граничната скорост на светлината и от преписаните формули на Лоренц и Минковски всичко се срути и защо, защото не трябваше човечеството да познава истината в лицето на Ефира т.е Физическият Вакуум имащ строеж и структура с необясними за нас свойства. Натрапиха ни успешно една икона на материализма, за да прикрият истината за живота ни, Айнщайн бе всьо и все.
Отговорността на учения създаващ и направляващ науката е огромна, можеше ли Исак Нютон вместо да търси закона на падащата ябълка върху главата му, да търси как е израснала тази ябълка, по какви закони тя съществува.
Според Гьоте: движещите сили в природата са поляризация и интензификация, и който проумее тези процеси, може да ги подчини на себе си. Във вечно сменяща се природа няма фактически абсолютни закони, има само ритмично взаимодействие на енергиите, което определя съдбата на всичко съществуващо. Установи се, че математическите изрази в квантовата електродинамика са неверни според един от създателите им Дирак и  вече се предлага нелинейна електродинамика с тензорни потенциали.
Оказа се, че Ефирът т.е. Вакуума съвсем не е празно пространство, а е източник на безкрайна за нашето разбиране енергия вследствие на Торсионните полета.
Природата винаги действа по-най рационалният начин в процесите си, тя действа чрез резонансните процеси, които дори изменят познатите ни закони.
До сега ви говорих за всичко, което са ни учили т.е. лъгали, а сега ще говоря за една личност, открила истини живееща и наблюдаваща природните процеси в естествената им среда -  гората.
Виктор Шауберг (1885 -1958г.) – потомствен лесничей, отказал висше образование но получил такова от природата. Вглеждайки се в ручеите, реките и водопадите открива как пъстървата се изкачва по водната стена на водопадите десетки дори стотици метра. Открива закона по който става това, закона за центростремителните сили. Човечеството постоянно внасяйки законите на центробежните сили, получава енергия на разпада, на повишаване на температурата, разрушаване на кристалната структура на водата и в крайна сметка на взрива.
Всички велики изобретатели добиващи енергия от нищото т.е. Вакуума, като турбина на Арсениев, турбината на Никола Тесла, топлинният генератор на акад. Потапов и Виктор Шауберг са ползвали  вихровите устройства.
 
Какво е нужно за получаване на вихров процес: Топлина от околната среда, първоначално Развъртане на масата (това може да стане дори в затворен съд, от една магистрала с движещи се коли или от релефа на областта) и Влажен въздух.
Вихровият процес изтласква в началото  въздушната маса в периферията вследствие центробежните сили, това увеличава обема и намалява налягането в централната част “Хобота на Смерча” Вследствие на по-голямата скорост на горният слой се създава меридианен поток издигащ се в централната част на хобота. Попадайки надолу течността или газа, попада ту в област на нагнетяване ту в област на разреждане (колебателен  процес) Според закона на Бойл-Мариот – при сгъстяване  газа се нагрява а при разреждане охлажда. Следователно от намаляване на налягането в център на потока, намалява и външният диаметър. В съответствие на закона за постоянство на момента следва увеличение на скоростта и налягането в центъра се намалява още повече. Протича лавинообразен процес, намалява се диаметъра на вихъра и се увеличава скоростта. Ако първоначално диаметъра – Д е 1000м а в края 10 м.То скоростта V нараства 100 пъти а енергията нараства – Е- 10000 пъти. Ако скоростта V начално е 1м/с то в края V=100 м/с т.е. ураган.
Оказва се, че никакви термодинамични закони не са нарушени. Вихъра не е безконечен но споменах, че има колебателен процес, който може да влезе в резонанс. Освен това вихърът създава йонизация с ел.потенциал (+) в центъра и (-) по периферията. В “Окото на торнадото” напрегнатостта достига до милиони волтове разреждащи се във вид на мълнии. Торнадото в случая се явява  електростатична машина с най-проста конструкция и е грехота да не се използва за добиване на Енергия.
Такава конструкция имитираща този процес създава  Виктор Шаубергер. за получаване на безплатна ел. енергия
След развъртане на въртящия се диск (Фиг. 3), породените центробежни сили повишават налягането върху стените водещо до разреждане в централната част. По-голямата скорост на горния слой създава меридианен поток спускащ се по стените надолуи издигащ се в централната част, като “хоботът на смерча” и завърта диска  на генератора. Охладения влажен въздух се насочва от центробежните сили към топлообменника Заобикалящата топлообменика среда се явява среда с излишък от енергия. Топлообменникът се нагрява от нея и тази топлина постъпва вътре в устройството, превръща се във въртене “Само поддържащ се водовъртеж” от влажния въздух в устройството. Но този процес след като е колебателен може да се вкара в резонанс т.е. рязко увеличаване на амплитудата при минимална постъпваща енергия. Стабилизиране на процеса става като се намали зависимостта между амплитудата и влияещите параметри.
Ето и действащият  генератор на Шаубергер с коефициент на КПД 900% . Немският  Патент № 145141  издаден на 10.04.1936 год.  
Думата “Ефир, Физически Вакуум” т.е. пустота имат не само физически но и социален смисъл.

       Крайно време е под натиска на обществото на всички народи да се отворят стоманените сейфове на корпорациите и публикуват скритите патенти на гениалните изобретатели като Никола Тесла, Томас Браун, швейцареца Паул Бауман разработил генератора “Тестатика”, Виктор Шаубергер, барон Карл фон Райхенбах и много други откриватели , които биха направили човечеството да живее щастливо съобразявайки се с природните закони.

 инж. д-р. М. Съкъджиян
        


1 коментар:

  1. Сериозният спор на последната сбирка на клуб"Мисъл" ме отнесе във философската градина на Рьоанджи(основна забележителност в Киото,Япония). В градината(създадена преди векове от мъдър монах) има петнадесет различни по големина и тайнствено разположени камъка. Интересното е, че откъдето и да се погледне пясъчният правоъгълник с камъните, се виждат само четиринадесет, петнадесетият камък остава винаги скрит. Съществуват различни интерпретации на философската мисъл на създателя. В нашият случай, можем да приемем следната: Всеки има своя истина, възприема света по свой начин, но голямата истина остава скрита за всички.

    ОтговорИзтриване